Jak Pracuję

JAK PRACUJĘ ..

Psychoterapia to metoda pomocy, gdzie trudności i cierpienie związane są z psychiką. Dotyczą często stanów napięcia, lęków, trudności w kontaktach z innymi, czy też stanów obniżonego nastroju. Pomoc polega na rozmowie w atmosferze zrozumienia i zaufania.

Nie daję gotowych rozwiązań, gdyż  to pacjent, jako jedyny i niepowtarzalny  jest najlepszym ekspertem od siebie samego. Jednakże umożliwiam  pacjentowi  wydobycie tej wiedzy, a co za tym idzie znalezienie drogi do zmiany. Sesje terapeutyczne, co jest niezwykle istotne mają  swój stały termin i miejsce spotkania. Po 2-3 sesjach konsultacyjnych, gdy poznam już trudności 

z którymi przyszedł pacjent, czy też para, bądź rodzina, zostaje ustalony kontrakt w formie ustnej, w którym to wraz z pacjentem ustalam cele terapii, termin sesji, przewidywany czas terapii oraz formę płatności. Psychoterapia jest procesem wymagającym zaufania, które jak w każdej relacji jest budowane stopniowo oraz współpracy ze strony pacjenta, którego motywacja do zmian jest kluczowa.

W swojej pracy dokładam wszelkich starań, aby pacjent mógł czuć się na konsultacji swobodnie i bezpiecznie. Tematy trudne i bolesne są poruszane zawsze za zgodą pacjenta, gdzie brana jest pod uwagę jego aktualna kondycja psychiczna. Rozmowy podczas terapii są objęte całkowitą poufnością.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym,

łącząc go z nurtem systemowym. Podstawowym założeniem terapii psychodynamicznej jest to, że trudności w funkcjonowaniu pacjenta np. lęki, zaburzenia nastroju czy zaburzenia osobowości – rozwijają się na skutek nieuświadamianych sobie konfliktów psychologicznych.

Terapia psychodynamiczna ma na celu wydobycie tychże nieświadomych konfliktów, za pomocą rozmowy pacjenta z terapeutą. W efekcie, idzie za tym zamiana nieświadomie stosowanych dotychczas przez pacjenta wewnątrz psychicznych mechanizmów obronnych, na takie, dzięki którym pacjent będzie mógł realizować swoje potrzeby w zdrowy sposób, nie przynoszący cierpienia.

Nurt systemowy – opiera się na przeanalizowaniu z pacjentem, parą lub rodziną istniejące w systemie (rodzinie, parze czy też w rodzinie pochodzenia pacjenta) zależności jakie zachodzą pomiędzy podsystemami. Podsystemy  (dzieci, rodzice, dziadkowie), doprowadzają do zaburzonego, pełnego cierpienia funkcjonowania pacjenta. Razem z parą, rodziną czy też pacjentem indywidualnym terapeuta analizuje często także przekazy transgeneracyjne. Są to przekazy, przekonania i wartości, które przodkowie nieświadomie przekazują następnym pokoleniom. Oczywiście analiza przekazów nie ma w założeniu ich negowania, gdyż często jest to świat pełen bogactwa psychiczno-egzystencjalnego. Dotarcie do nich umożliwia pełniejsze spojrzenie na swoje życie, problemy i znalezienie dzięki temu własnej drogi do zdrowego funkcjonowania.

Dlaczego warto korzystać z pomocy psychoterapeutycznej?…..

Czujemy, że życie nas przerasta, poziom zmęczenia staje się nie do wytrzymania. Do tego praca pod presją czasu i poczucie, że nikt nie rozumie tego co czujemy.  

Skorzystaj z pomocy którą oferuję – oferta.